LTVK elektroninis dienynas

3D grafikos pagrindai ir animacija Administracinė teisė ir procesas Advokatūros teisė Agentavimas Antreprenerystė skaitmeninėje srityje/Verslo planavimas ir įmonės steigimas Antroji užsienio kalba (vokiečių/rusų) Apgyvendinimo ir maitinimo organizavimo praktika Baudžiamoji teisė Bendravimo psichologija/Teisinė filosofija Bilietų rezervavimo sistemos Civilinė teisė I/II dalis Duomenų bazės Ekonometrija ES teisė Filosofija (Taikomoji vadybos filosofija)/Taikomoji filosofija, Teisinė filosofija Finansų pagrindai/Įmonės finansai ir apskaita Finansų rinkos ir institucijos Įmonių ekonomika (Korporacinė ekonomika) Įmonių veiklos planavimas Informacinės technologijos (Išmaniųjų technologijų taikymas) IT projektų valdymas Įterptinės sistemos Juridinių dokumentų praktika Jūrų teisinis verslo reguliavimas Kainodara Kompiuterinė grafika ir dizainas Kompiuterių architektųra ir operacinės sistemos Kompozicija ir grafinio dizaino pagrindai Korupcijos kontrolė ir prevencija Kritinis mąstymas ir vizualinio darbo analizė Kursinis darbas (TI-18, SD-18) Kursinis darbas (VE-18) Lietuvos politinė sistema Marketingo skaitmenizavimas Mokesčių apskaita Multimedijos produkto kūrimas (praktika įmonėje) Organizacijos įvaizdis ir vartotojo elgsena Organizacijos socialinė atsakomybė /Verslo etika ir socialinė atsakomybė Organizacinė elgsena Pažangus vadovavimas komandoms (LPD) Pažintinė praktika (Biurometa) Pažintinė praktika (P-19) Pažintinė praktika (V-19) Praktika įmonėje Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema Profesinė etika Profesinės veiklos praktika Biurometoje Programavimas C/C++ Programavimas PHP Renginių organizavimo pagrindai Sisteminė kokybės vadyba/Visuotinės kokybės vadyba Šiuolaikinės ekonomikos teorija Skaitmeninė fotografija Socialinių tinklų ir medijų marketingo procesai Specialiųjų terminalų organizavima ir darbas Specializacijos kursinis darbas Specialybės kalba (Specialybės kalbos raida) Specialybės užsienio kalba Statybinės medžiagos Sumani lyderytė Sumanus neuro-marketingas Svetainių vidinės sistemos programavimas Tarptautinė teisė Tarptautinės ekonomikos pagrindai Taškinė 2D grafika (Adope Photoshop) Teisės pagrindai/Praktinė teisė vadyboje/Praktinė teisė Teisėsaugos institucijų sistema Teismo posėdžių organizavimas Turizmo ir pramogų verslo rinkodara Turizmo pagrindai Tyrimų metodologija ir duomenų analiė/Tiriamųjų darbų metodologija Uosto organizavimas Užsienio kalba B1 Užsienio kalba B2 Valstybės finansai Valstybės ir teisės teorija Valstybės tarnyba Lietuvoje Vartotojo sąsajos programavimas Verslo sprendimai ir analizė Viešųjų organizacijų vadyba Visuomenės sveikata ir higiena (LPD)