LTVK elektroninis dienynas

Antreprenerystė skaitmeninėje srityje Apskaitos informacinės sistemos Atsinaujinantys energijos šaltiniai Baigiamasis darbas Baigiamasis egzaminas Baigiamoji profesinės veiklos praktika Baudžiamasis procesas Baudžiamoji teisė Bendravimo psichologija Biudžetinių įstaigų apskaita Dokumentų valdymo kompiuterinė praktika E-turizmo rinkodara ir soc. Tinklai Finansinė apskaita TAS Finansinė apskaita VAS Finansinių institucijų apskaita Finansų pagrindai Formali užsienio kalba/Profesinė užsienio kalba Ikiteisminis tyrimas Įmonių ekonomika/Korporacinė ekonomika Inovacijos renginių ir pramogų versle Investicijų vertinimas Išmaniųjų technologijų taikymas Juridinių dokumentų praktika Kibernetinis saugumas LPD Komunikavimo pagrindai Kriminalistika Kursinis darbas (doc. R.Šliažienė) Kursinis darbas (lekt. B. Povilianskienė) Logika ir mokslo metodologija LR Konstitucinė teisė Lyderystė/ Sumani lyderystė Organizacinė elgsena Pastatų inžinerinės sistemos Pažintinė praktika Pažintinė praktika Biurometoje Politologija Praktinė teisė Pramoginės veiklos praktika Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema Prekių muitai ir draudimas Profesinės veiklos praktika (Biurometa) Renginių organizavimo pagrindai Romėnų teisė Sąmatų sudarymo pagrindai Sisteminės kokybės vadyba (visuotinės kokybės vadyba) Šiuolaikinės ekonomikos teorija Spec. Vartotojų teisių gynimas Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbas Specializacijos kursinis darbas Specialybės kalbos raida/Kalbos kultūra ir komunikacija Sveikatos turizmas Taikomoji filosofija/Taikomoji vadybos filosofija/Teisinė filosfija Turizmo ir pramogų verslo rinkodara Turizmo pagrindai Tyrimų metodologija ir duomenų analizė/Tiriamųjų darbų metodologija Valstybės ir teisės teorija Verslo teisė/Turizmo verslo teisė Visuomenės sveikata ir higiena (LPD)