LTVK elektroninis dienynas

Advokatūros teisė Antroji užsienio kalba (rusų k.) Atsinaujinantys energijos šaltiniai Auditas Baudžiamasis procesas Bendravimo psichologija/Bendroji psichologija Biudžetinių įstaigų apskaita Civilinė teisė 1,2 dalys Darbo teisė E-turizmo rinkodara ir socialiniai tinklai Ekonomikos teorija/Šiuolaikinės ekonomikos teorija Filosofijos įvadas/Taikomoji vadybos filosofija/Teisinė filosofija/Taikomoji filosofija Finansinis planavimas Finansų analizė Formalioji anglų k. II Ikiteisminis tyrimas Įmonių ekonomika/Korporacinė ekonomika Inovacijos renginių ir pramogų versle Integruota logistika Investicijų vertinimas Išmaniųjų technologojų taikymas Juridinių dokumentų praktika Kokybės vadyba, Sisteminės kokybės vadyba/Visuotinės kokybės vadyba Konferencijų ir verslo renginių organizavimas Korupcijos kontrolė Kursinis darbas (B-18V) Kursinis darbas (S-18V) Kursinis darbas (TT-18V) LPD (2) asmeninės karjeros valdymas/emocinio intelekto ugdymas/asmeninių finansų valdymas/ugdomojo vadovavimo pagrindai Organizacijos įvaizdis ir vartotojo elgsena internete Organizacijos socialinė atsakomybė / Verslo etika ir socialinė atsakomybė Organizacinė elgsena Pardavimų logistika Pastatų inžinerinės sistemos Pažintinė praktika (Į-19V) Pažintinė praktika (P-19V) Pažintinė praktika (V-19V) Pramoginės veiklos praktika Profesinė užsienio kalba/ Specialybės užsienio kalba/ Užsienio kalba Profesinės veiklos praktika Profesinės veiklos praktika (Biurometa) Profesinės veiklos praktika (įmonėje) Renginių organizavimo pagrindai Romėnų teisė Sąmatų sudarymo pagrindai Spec. Didmeninė ir mažmeninė prekyba Spec. Maisto ir ne maisto prekės Spec. Projektų finansų ir kokybės valdymas Spec. Sandėliavimo logistika Spec. Žaliųjų ir mėlynųjų projektų valdymas Specialiųjų terminalų oganizavimas ir darbas Specializacijos kursinis darbas Specialybės kalbos raida/Specialybės kalba/Kalbos kutūra ir komunikacija Sportinių renginių organizavimas Tarptautinė teisė Teisė/Praktinė teisė vadybos/Praktinė teisė Turizmo ir pramogų verslo rinkodara Turizmo pagrindai Tyrimų metodologija ir duomenų analizė Valstybės ir teisės teorija Verslininkystė/Antreprenerystė skaitmeninėje srityje Verslo teisė Visuomenės sveikata ir higiena (LPD)