LTVK elektroninis dienynas 2022 - 2023 Rudens Semestras

Pradžia Apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika Baudžiamasis procesas Baudžiamoji teisė Bendravimo psichologija / Teisinė psichologija Biudžetinių įstaigų apskaita Civilinė teisė I,II Civilinis procesas Darbo teisė Dokumentų valdymo kompiuterinė praktika Ekskursijų rengimo metodika ir gido retorika Finansinių institucijų apskaita Finansų pagrindai Formalioji komunikacija I spec. Spec. d. Maisto ir nemaisto prekės II spec. Spec. d. Pastatų inžinerinių sistemų gaminiai ir medžiagos II spec. Spec. d. Reklamos pagrindai II spec. Spec. d. Statinių apdailos medžiagos II spec. Spec. d. Vartotojų teisių gynimas Įmonių ekonomika/ Korporacinė ekonomika Investicijų finansinis vertinimas Išmaniųjų technologijų taikymas Kompiuterinė bilietų rezervavimo sistema Korupcijos kontrolė ir prevencija Kriminalistika Lietuvos turizmo ištekliai ir geografijos pagrindai Logika ir mokslo metodologija Mikroekonomika/Šiuolaikinė ekonomikos teorija Mokesčių apskaita Mokomoji praktika Organizacijų socialinė atsakomybė Organizacinė elgsena Praktinė teisė/ Praktinė teisė vadyboje Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema Profesinės veiklos praktika Renginių techninis aptarnavimas Romėnų teisė Sisteminė kokybės vadyba/ Kokybės vadyba/ Statybos valdymo kokybės sistemos Skaitmeninio marketingo įrankiai Socialinių tinklų ir medijų marketingo procesai Spec. d. Rinkos tyrimai Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbas Specializacijos kursinis darbas Specialybės kalbos raida / Kalbos kultūra ir komunikacija Specialybės užsienio kalba anglų II Statistinė duomenų analizė Taikomoji filosofija/ Taikomoji vadybos filosofija Tarptautinė teisė Teismo posėdžių organizavimas Tyrimų metodologija ir duomenų analizė/Tiriamųjų darbų metodologija Valstybės ir teisės teorija Verslo santykių kultūra Verslo teisė Viešojo administravimo pagrindai Visuomenės sveikata ir higiena