LTVK elektroninis dienynas 2022 - 2023 Pavasario Semestras

Pradžia Administracinė teisė ir procesas Antroji užsienio kalba (Ispanų) Apskaitos pagrindai/Buhalterinės apskaitos pagrindai Bankininkystė Baudžiamasis procesas Civilinis procesas Darbo teisė Darbuotojų sauga ir sveikata Dokumentų valdymo sistemos Formalioji anglų kalba II / Specialybės užsienio kalba Formalioji komunikacija Integruota logistika Išmanieji matematiniai sprendimai Kelionių planavimas ir organizavimas Kriminalistika LR Konstitucinė teisė Makroekonomika Mokomoji praktika (TT-21V) Organizacijos įvaizdis ir vartotojo elgsena internete Organizacijų socialinė atsakomybė Organizacinė elgsena Pardavimų logistika Pardavimų organizavimas Pažangus vadovavimas komandoms Prekių muitai ir draudimas Renginių organizavimo pagrindai Rinkodaros pagrindai Spec. d. Kūrybiniai procesai projektų vadyboje Spec. d. Tarptautinių projektų valdymas Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbas Specialybės kalbos raida Statistinė duomenų analizė Tarptautinis verslas Turizmo pažintinė praktika Vadybos pagrindai Verslo finansų valdymas Visuotinė kokybės vadyba Žmogiškųjų išteklių vadyba