LTVK elektroninis dienynas 2023 - 2024 Rudens Semestras

Pradžia Anglų k. III Auditas Bendravimo psichologija Civilinė teisė Darbo teisė Darnus turizmas ES teisė Finansinė analizė Finansinė apskaita pagal TAS Finansinė apskaita pagal VAS Finansų pagrindai Formalioji komunikacija Ikiteisminis tyrimas Įmonių ekonomika Inovacijos ir skaitmenizavimas turizme Išmaniųjų technologijų taikymas Kriminalistika Logika ir mokslo metodologija Lyderystė Mikroekonomika/Šiuolaikinė ekonomikos teorija Mokesčių apskaita Mokomoji praktika (praktinio mokymo įmonėje) Mokomoji praktika (TE-21V) Mokomoji praktika (TTI-21V) Organizacijų socialinė atsakomybė Pažintinė praktika (Biurometa) / Profesinės veiklos praktika Politologija Praktinė teisė/ Praktinė teisė vadyboje Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema Prekių muitai ir draudimas Rinkos tyrimas Romėnų teisė Spec. d. Viešojo administravimo pagrindai Spec. d. Viešųjų organizacijų vadyba Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbas Specialybės kalbos raida Taikomoji filosofija/ Taikomoji vadybos filosofija Tarptautinės ekonomikos pagrindai Teisėsaugos institucijų sistema Teismo posėdžių organizavimas Tyrimų metodologija ir duomenų analizė/Tiriamųjų darbų metodologija Užsienio k. II Valstybės ir teisės teorija Verslo planavimas ir įmonės steigimas / Verslininkystė Verslo teisė Visuomenės sveikata ir higiena