LTVK elektroninis dienynas 2023 - 2024 Rudens Semestras

Pradžia Bankininkystė Baudžiamoji teisė Bendravimo psichologija / Teisinė psichologija Civilinė teisė 1,2 d. Darbo teisė Darnus turizmas ES teisė Finansinė apskaita pagal VAS Finansų pagrindai Formalioji anglų k. III Ikiteisminis tyrimas Inovacijos ir skaitmenizavimas turizme Integruota logistika Išmaniųjų technologijų taikymas Juridinių dokumentų praktika Kompiuterinė bilietų rezervavimo sistema Korupcijos kontrolė ir prevencija Lietuvos turizmo ištekliai ir geografijos pagrindai Logika ir mokslo metodologija Lyderystė / Sumani lyderystė Maisto ir nemaisto prekės Mikroekonomika/Šiuolaikinė ekonomikos teorija Mokesčių apskaita Organizacijų socialinė atsakomybė Pažintinė praktika (Biurometa) / Profesinės veiklos praktika (Biurometoje) Praktinė teisė/ Praktinė teisė vadyboje Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema Profesinė etika ir tarpkultūrinė komunikacija Projektų finansų ir kokybės valdymas Rinkos tyrimas Romėnų teisė Sandėliavimo logistika Sisteminė kokybės vadyba Specialieji terminalai ir jų darbo organizavimas Taikomoji filosofija/ Taikomoji vadybos filosofija / Teisinė filosofija Tarptautinė teisė Tarptautinės ekonomikos pagrindai Teisėsaugos institucijų sistema Teismo posėdžių organizavimas Transporto logistika ir administravimas Turizmo ir pramogų verslo rinkodara Turizmo pagrindai Tvarios gamybos vadyba Tyrimų metodologija ir duomenų analizė/Tiriamųjų darbų metodologija Užsienio verslo kalba/ Specialybės užsienio kalba/ Užsienio kalba (I ir II)/ Formalioji anglų kalba/Profesinė užsienio kalba Valstybės ir teisės teorija Verslo įmonių ekonomika / Įmonių ekonomika Verslo planavimas ir įmonės steigimas / Verslininkystė / Antreprenerystė skaitmeninėje erdvėje Verslo santykių kultūra Verslo teisė Visuomenės sveikata ir higiena Žaliųjų ir mėlynųjų projektų valdymas