LTVK elektroninis dienynas 2023 - 2024 Pavasario Semestras

Pradžia

BA-24

Darbo planavimo ir organizavimo principai (A. Giedraitis) Darbotvarkės koordinavimas (A. Lileikienė) Darbotvarkės sudarymas (A. Lileikienė) Dokumentų valdymas (G. Avižonienė) Informacijos paieška (R. Narkienė) Kultūrinės veiklos organizavimas (R. Romerytė Šereikienė) Personalo organizavimas (E. Joneikytė) Vidinės ir išorinės informacijos sisteminimas (R. Narkienė) Viešieji pirkimai (D. Benetienė) Įstaigos lankytojų priėmimas ir aptarnavimas (R. Rupulevičienė) Įstaigos lankytojų priėmimas ir aptarnavimas (R. Tamoševičienė)